Kolejna zmiana prawda? Ma zostać zniesione Prawo do odmowy mandatu

Posłowie PiS opracowali nowy element kodeksu dotyczący wykroczeń, pomysł autorstwa grupy posłów PiS zakłada m.in. propozycję zniesienia możliwości odmowy mandatu. Można je będzie jedynie zaskarżyć do sądu.

auto automobile blur buildings
Photo by Pixabay on Pexels.com

“Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych” – podkreślono.

“Ponadto proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy” – czytamy na sejmowej stronie.

Posłowie uzasadniają

“Jak wskazuje praktyka, przeważająca większość spraw o wykroczenia wnoszonych do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu przez sprawcę kończy się wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. Poza tym odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie” – stwierdzili autorzy projektu, argumentując jego zasadność.

Warunek

“Warunkiem formalnym odwołania byłoby wskazanie, czy ukarany zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. Nadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych dowodów w dalszym postępowaniu” – czytamy w projekcie.

Źródło: wp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -
- Reklama -